hoip

Engulfing Candle Rejection Indicator

This indicator allows you to filter noisy chart, with engulfing candles which have been rejected from current trend lines. Trend lines by default are 21 MA (fast) and 10 MA (slow one). If fast moving average is greater than slower one,  automatically indicator would represent that like uptrend, and if opposite then like a downtrend.

Consider to work only on higher time frames like 1H and higher, so you really can find only best entries.

Have fun, best wishes!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?