miyako.pro

Broker Spread Overlay

This script is a simple overlay for showing the spread of Market Maker brokers. Such as 1broker.com or trading212.com These brokers set the price higher than the actual price in the form of a spread. Often making it harder to trade due to the difference.

This overlay offers two views.
- A price line showing the difference.
- Candlesticks , either as an overlay or unmerged to their own window.

If you like this indicator and/or it has helped you to earn money, please donate.
Paypal: ma.spencer@gmx.com
Bitcoin: 1foxypuyuoNp5n1LNCCCCmjZ4RAXntQ8X
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Broker Spread Overlay", overlay=true)

oneSpread = input(defval=0.0002, type="float", title="Spread")

oneOpen = security(tickerid, period, open) + oneSpread
oneHigh = security(tickerid, period, high) + oneSpread
oneLow = security(tickerid, period, low) + oneSpread
oneClose = security(tickerid, period, close) + oneSpread

linecolor = open < close ? green : red

barToggle = input(type=bool, defval=false, title="Show Candles")
lineToggle = input(type=bool, defval=true, title="Show Price Line")
plotcandle(barToggle ? oneOpen:na, barToggle ? oneHigh:na, barToggle ? oneLow:na, barToggle ? oneClose:na , title='Candles', color = linecolor, wickcolor=black)
plot(lineToggle ? oneClose:na, title="Price Line", linewidth=2, color=linecolor, style=areabr, transp=100, trackprice=true, editable=false)