sosso_bott

Risk:Reward

This Indicator displays Entry and Exits levels. The display is done under 3 modes:

- Risk/Reward mode (the one by default. It is set to a 1:1 ratio)
- Multiples TP Levels
- Custom Levels

Click to Set entry Price on chart
The displaying is static by default
to make it dynamic disable the "Use custom Entry ?" input.


Disclaimer: Scripts that I post publicly are experimental. They are not financial advices. Always backtest your ideas using your own methodologies.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?