cheatcountry

Ehlers Instantaneous Trendline V1 [CC]

The Instantaneous Trendline was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 109-110) and this indicator is perfect for determining the medium to long term trend. Buy when the indicator line is green and sell when it is red. I will be introducing a different version of this indicator which is perfect for short term trends so these will pair great together.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?