nangkhrawnongbak463

Nifty Pharma Volume

nangkhrawnongbak463 Uppdaterad   
This indicator plots volume for the index Nifty Pharma using data from it's constituent stocks.

Code taken from @daytraderph 's script called Custom Volume.
Versionsinformation:
I just removed some unnecessary comments from the code's previous version.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?