UnknownUnicorn1946597

Trend Trader Buy/Sell Signals

UnknownUnicorn1946597 Uppdaterad   
Trend Trader

The code is open source, what it uses to print signals is MACD cross and ADX . Bar colors change in relation to where price is according to the 50 day MA. The MA ribbon is used for visualizing trend and using it for dynamic support/resistance . The ribbon is comprised of the 50 day and 100 day MAs.

Main reason to publish this script is because some like to jumble up scripts together slap some moving averages on it to "follow trend" and then label it an algorithm, market it and sell it to people online. No single system will work 100% of the time, do you due diligence in anything you are interested in buying. Plenty of free scripts in the TV library that can do you justice when trading.
Release Notes:
Logic calculation change
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?