FFriZz

[FR]Wm

FFriZz Uppdaterad   
This a water mark that uses a table to allow placement at 9 different locations on the screen
you can either pick on of the given Date and time formats or you can choose custom and build your own
One of the reasons for this project I wanted to be able to add the "s,m,h" to the water marks timeframe not have i.e. "240" and have it say 4h..
you can select what format for the dates from in the settings if the user selects custom it will make it so you can input what ever format
string into the input box "Custom Format input'"

Hope You Enjoy!
FFriZz
Versionsinformation:
Picture change =)
Versionsinformation:
changed an or to and... and optimized some code

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?