ChrisMoody

CM Time Based Vertical Lines

CM Time Based Lines

Requested by codetrader to Visually Show Day Change on Intra-Day Charts.


Custom Indicator: Ability To Plot Recurring Time Lines On Chart!

Example of Uses:
Plot Lines at Midnight to Show Daily Change.

Plot Lines at Opening of Different Sessions.

Plot Lines at Opening and Closing of Sessions.

Plot Lines Every 4 Hours (Forex) To See 4-Hour Price Action!

Ability to Change Times!

Ability to Plot Up To 6 Recurring Time Based Lines!

Plus Many Other Uses!

Ability To Turn On/Off Any of the 6 Customizable Lines in Inputs Tab!

Ability To Change Thickness of Lines to Cover Multiple Bars!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created By ChrisMoody on 9-14-2014 To plot Background Highlights for Recurring Times
//Requested by codetrader
study(title="CM_TimeBased_Vertical Lines", shorttitle="CM_TimeBased_Lines",overlay=true)
//timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

def = input(false, title="For Stocks Adjust Custom Session to 0930 or Close of Previous Days bar to see Day Change")
def2 = input(false, title="For Hourly Bars Adjust Start & End Times to 1 hour, 4 hour bars adjust to 4 hours, 5 Min Bars to 5 Minutes etc.")
def3 = input(false, title="-------------------------------------------------------------------")
sessNum = input(1, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 1", minval=1, maxval=1)
sh = input(true, title="Show Custom 1?")
First = input('0000-0100', type=session, title="1 - Midnight (Day Change)")
sh2 = input(false, title="Show Custom 2?")
sessNum2 = input(2, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 2", minval=2, maxval=2)
Second = input('0300-0400', type=session, title="Custom 2")
sh3 = input(false, title="Show Custom 3?")
sessNum3 = input(3, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 3", minval=3, maxval=3)
Third = input('0800-0900', type=session, title="Custom 3")
sh4 = input(false, title="Show Custom 4?")
sessNum4 = input(4, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 4", minval=4, maxval=4)
Fourth = input('0930-1030', type=session, title="Custom 4")
sh5 = input(false, title="Show Custom 5?")
sessNum5 = input(5, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 5", minval=5, maxval=5)
Fifth = input('1500-1600', type=session, title="Custom 5")
sh6 = input(false, title="Show Custom 5?")
sessNum6 = input(6, title="Plot Vertical Line On Chart-Custom 6", minval=6, maxval=6)
Sixth = input('1700-1800', type=session, title="Custom 6")

//sessToUse = sessNum == 1 ? First : sessNum == 2 ? Second : sessNum == 3 ? Third : sessNum == 4 ? Fourth : sessNum == 5 ? Fifth : sessNum == 6 ? Sixth : '0000-0000'
sessToUse = sessNum == 1 ? First : '0000-0000'
sessToUse2 = sessNum2 == 2 ? Second : '0000-0000'
sessToUse3 = sessNum3 == 3 ? Third : '0000-0000'
sessToUse4 = sessNum4 == 4 ? Fourth : '0000-0000'
sessToUse5 = sessNum5 == 5 ? Fifth : '0000-0000'
sessToUse6 = sessNum6 == 6 ? Sixth : '0000-0000'

//Custom Session 1 Rules
bartimeSess = (sessNum == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse))
bgPlot = (sessNum == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse)) 
//Custom Session 2 Rules
bartimeSess2 = (sessNum2 == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse2))
bgPlot2 = (sessNum2 == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse2)) 
//Custom Session 3 Rules
bartimeSess3 = (sessNum3 == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse3))
bgPlot3 = (sessNum3 == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse3))
//Custom Session 4 Rules
bartimeSess4 = (sessNum4 == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse4))
bgPlot4 = (sessNum4 == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse4)) 
//Custom Session 5 Rules
bartimeSess5 = (sessNum5 == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse5))
bgPlot5 = (sessNum5 == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse5))
//Custom Session 6 Rules
bartimeSess6 = (sessNum6 == 0 ? time('D') : time('D', sessToUse6))
bgPlot6 = (sessNum6 == 0 ? time(period) : time(period, sessToUse6))

bgcolor(sh and bgPlot > 0 ? yellow : na, transp=40)
bgcolor(sh2 and bgPlot2 > 0 ? orange : na, transp=40)
bgcolor(sh3 and bgPlot3 > 0 ? aqua : na, transp=40)
bgcolor(sh4 and bgPlot4 > 0 ? fuchsia : na, transp=40)
bgcolor(sh5 and bgPlot5 > 0 ? maroon : na, transp=40)
bgcolor(sh6 and bgPlot6 > 0 ? lime : na, transp=40)