earnSmartAlgorithm

Geometric Brownian Motion Band

If you are an option trader, who are constantly searching opportunities to set up inverse iron condor position or other strategies, you must be familiar in estimating the range induced by Geometric Brownian Motion (GBM), or Lognormal distribution someone may call.

The theory behind is adopted in the Black Scholes Option Pricing model, this assumes the asset price follows the GBM, shown below, and estimates the range where the price will fall into on the specific date and probability.

dS = a dt + v dW

Assuming the drift term is zero, this GBM Band applies the same model and helps you to quickly assess the suitable range to set up your option strategies with simple setting:
Length – number of bars covered
Vol Multiple - the z-score of the probability

Default values of the Length and Vol Multiple are set to 20 bars and 2.0 z-score respectively.
You can find an example how the GMB Band work.

You can also applies this GMB Band like how Bollinger's Band does for swing trade or breakaway trade.


If you find this indicator is useful to you, Star it, Follow, Donate, Like and Share.
Your support is a highly motivation for me.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?