NorthStarDayTrading

NSDT Institution Trading Zone

A simple script that adds background color to highlight the Institutional Trading Hours during the USA market (8am-4pm Eastern). Timeframes and colors can be modified as needed.

ALL indicators, strategies and bots are included with Discord access.
www.NorthStarDayTrading.com/discord
www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?