NeoButane

Many Inflation Rate

This is a assortment of countries' inflation rates, sourced by Quandl. The countries are represented by their ISO 3166-1 alpha-3 codes in the options, and at the moment include:

ARG , AUS, CAN, CHE, DEU, EUR, FRA , GBR , ITA , JPN , NZL, RUS , USA

Included is a correlation to the current chart and the selected inflation rate. The correlation compares the monthly moving averages of YOY inflation and the chart closes over a period of two years. At the moment this doesn't seem to be the most efficient method of correlation/comparison, should there be one to begin with.

More information:
https://www.ons.gov.uk/economy/inflation...
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0...
https://voxeu.org/article/responses-cons...
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1...See here for a different version:
Release Notes: Moved plot() horizontal line above the other plots so it wouldn't overlap the indicator's last value

My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?