processingclouds

Buy Monday, Exit Tuesday with Stop Loss and Take Profit

Strategy to go long at end of Monday before market closes and exit before Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages

  • This runs strategy on entering by weekday name and also by session time.
  • Implemented are also Take Profit and Stop Loss to exit position using custom inputs.
  • Added stoploss and take profit plot lines

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?