cheatcountry

Ultimate Momentum Indicator [CC]

This is a custom indicator of mine loosely based on the work by Steve J Godwin & Louisa C Schneider (Stocks and Commodities Feb 2021 pg 22) and this works pretty well at anticipating future price swings as the momentum falls. The idea I was going for was to introduce the idea of reversals in combination with a momentum indicator so you can better identify peaks and valleys. I have included strong buy and signals in addition to normal ones so darker colors are the strong buy and sell signals and lighter colors are the normal ones. I would recommend to buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like me to publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?