Stage_Analysis

Relative Strength (Mansfield RS)

Stage_Analysis Pro+ Uppdaterad   
This version of the Mansfield Relative Strength Indicator uses the unflattened version of the indicator recommended on the Stage Analysis website, as the slope angle of "Zero Line" (52 week MA of the stock / S&P 500 ) gives additional useful information that can't be seen on the traditional flattened version of the Mansfield Relative Strength Indicator.
Release Notes: Added an input so that the symbol used can be changed in the settings from the default S&P 500 symbol
Release Notes: Upgraded to PineScript v5 and multiplied by 100 to correct the data point.
Release Notes: Added: overlay=false
Release Notes: New title
Release Notes: Changed: Added the ability to change the index or stock to be compared agains and the length of the MA
Release Notes: Changed: MA length input name updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?