All_Verklempt

RSI - S&P Sector ETFs

The script displays RSI of each S&P SPDR Sector ETF

 • XLB - Materials
 • XLC - Communications
 • XLE - Energy
 • XLF - Financials
 • XLI - Industrials
 • XLK - Technology
 • XLP - Consumer Staples
 • XLRE - Real Estate
 • XLU - Utilities
 • XLV - Healthcare
 • XLY - Consumer Discretionary

It is meant to identify changes in sector rotation, compare oversold/overbought signals of each sector, and/or any price momentum trading strategy applicable to a trader.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?