Monduras

MACD BeepBoop Indicator

Monduras Uppdaterad   

The indicator flags long or blue when the macd histogram value > 0 and above the ema and short or red when the macd histogram value < 0 and below the ema

I have added confirmations in the form of eliminating all bars on the histogram unless they meet the long / short entry conditions two bars in a row

You can customize the length of the ema that determines the long/short entry conditions in the settings

I have also added a yellow highlight to the bar in the chart that you would enter on. You would enter at the open of the bar following the signal bar

Stop Loss would be placed at the nearest pivot point or ATR of your choice

Note - republishing this after taking out original links
Release Notes: updated to remove the link in the source code
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?