cheatcountry

Ehlers Adaptive Relative Vigor Index [CC]

The Adaptive Relative Vigor Index was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 140-141) and it does a pretty good job of capturing the peaks and valleys of the underlying data. There are several ways to read this particular indicator so for long term trades then buy when it goes above 0 and sell when it falls below 0 or for shorter term trades then buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?