noop42

GSI (Gap Size Indicator)

The purpose of this indicator is to give a quick view of a gap size between two candles, and to detect any gap bigger than the trigger setting.

Options
  • Mode: Select the display mode (% or Value)
  • Variation Trigger: Defines the minimum gap size to give a signal, for both positive and negative sides. This option depends on the Mode setting
  • Show trigger lines: Enable/Disable the display of the Variation Trigger setting lines
  • Color signals only: When enabled, bars crossing the trigger value are still colored, but other are gray
  • Show signals only: When enabled, will only show bars corresponding to gaps crossing the trigger value

Notes
  • Basic alerts on Bullish, Bearish and All gaps are available.

Feel free to suggest any improvement.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?