D499

Rob Hoffman's 50/80/90/Price Trailing Stop Loss

D499 Uppdaterad   
A trailing stop loss method by Rob Hoffman.

Set your entry, TP, and SL.

Once price is 50% of its way to the TP, set your stop loss at the gray line.
Once price is 80% of its way to the TP, set your stop loss at the light gray line.
Once price is 90% of its way to the TP set your stop loss at the white line.
Versionsinformation:
-Added a selection of whether your trade is LONG or SHORT to determine how the script will plot the Trailing SL
-Only plots Trailing SL when price is 50/80/90% of its way to the TP mark
Versionsinformation:
Changed everything

Rob Hoffman's Trailing Stop Method (50/80/90)

Once price hits 50% of tp, raise stop loss to 50% of 50% of tp.
Once price hits 80% of tp, raise stop loss to 80% of 80% of tp.
Once price hits 90% of tp, raise stop loss to 80% of 90% of tp.

Instead of a plot, its using a table to easily see what the values are.
Using interactive mode for quick set-up.
Versionsinformation:
;)
Versionsinformation:
Fixed formulas.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?