SoftKill21

London breakout GBPUSD daytrade

Hello,

First I want to WARN THAT YOU NEED A MINIMUM OF 30X LEVERAGE FOR THIS STRATEGY IN ORDER TO WORK.
THE REASON IS THAT THE SIZE IS CALCULATED BASED ON A VERY SHORT STOP LOSS LEVEL IN PIPS

UTILIZE IT AT YOUR OWN RISK


This is a daytrading strategy, that's suited for GBPUSD 1H timechart.
It a very simple strategy that utilizes 2 moving averages : a very fast one and a very slow one.

It will always enter only at the beginning candle of London session, and it will always exit at the candle at the finish of London session.

So the rules are simple :
If its 8 am GMT and the candle close or high cross the slow moving average and we are above at the same over the slow moving average we make a long movement. The oposite condition is applied for short.
At the same time we always use a very small stop loss = 50-100 points ( 5-10 pips).
We dont have a take profit, in our case the trade ends always at the end of London session. In this case at 15h GMT

It might work on other currencies aswell, but it has to be tested first.


For any questions or suggestions, please let me know.


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?