Mohit_Kakkar08

MTF High Low

This is a Multi-Time Frame High Low Indicator that plots the highest and lowest price levels of the chart timeframe and a user selected higher timeframe.
The length can be optimized by the user from settings (default value is 6 candles) and table position can also be adjusted.
The calculation does not takes into account the last candle price data to form a view using the current close price as described below:

If Close > mid value of High + Low, view is Bullish
If Close < mid value of High + Low, view is Bearish

The above is also calculated for the higher timeframe and view for both timeframe is updated in the chart.
The color coding is dynamic based upon the current close price levels and comparisons with High, Low and Mid values.
The mid values level plot is hidden by default and can be enabled and saved as default if the user likes so.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?