sharaaU7

Simple Watchlist with % Change Screener & Alerts

sharaaU7 Uppdaterad   
Hi fellow traders..

TV has generously increased the number of alerts!!
A Simple Watchlist with heatmap based on % change on daily timeframe.
Gives % change and RSI
you can set the percentage in the input box and then set alerts on your favorite watchlist.
Alerts also include days high and low..
Simple Table and array based code.
set for scrip close >10 can be easily changed in line 43..
Hope you Like it!
Versionsinformation:
minor bug fix
you can now set the column multiplier in input
cleaned up code..
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?