Simpel_Bart

Simpel Ichi Forecast

This script is for sale at https://simpel.exchange

The Simpel Ichi Forecast ( SIF ) script is my latest creation and prized possession. It calculates what the Tenkan-sen and Kijun-sen would look like if price were to consolidate at spot for 7- and 16-periods, respectively. This is quite useful when determine S/R levels in conjunction with other indicators.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Simpel_Bart för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.