cpkumar21

Hybrid BB-RSI-MACD Strategy

This is a hybrid strategy combining Bollinger Bands , RSI and MACD which are amongst the most popular and effective trading indicators.

Entry (Long) conditions are:

BB - Price below the lower band
MACD - MACD line above the signal line
RSI - RSI value less than 30

Exit (Short) conditions are:

BB - Price above the upper band
MACD - Signal line above the MACD line
RSI - RSI value more than 70

* Not more than one Long or Short signal appear consecutively.

* Long and Short signals appear only when all the above three conditions are met. This may result in lesser number of closed trades but more reliable trades.

* Example backtesting results for BTCUSD (Coinbase) on 30 minutes timeframe (1 Januray 2022 to 28 September 2022):

Total closed trades = 5
Net profit = 4.23%
Percent profitable = 100%

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?