samuelhei

Dynamic S&R

DYNAMIC S&R 2.0 is available: --

This simple script will add in your chart "dynamic support/resistance" and the possible entry point.

Here is OSOIL Chart:
This indicator is not designed to be used as a bot, but only to help your trades :) If you consider this useful, please consider donate: 1NR9tyn8tAn6nuQzosaZ2SkfT38PLxN5mf
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Dynamic S&R",overlay=true)

length = input(100,"Number of bars back") 

hhigh = highest(high,length)
chigh = highest(close,length)
llow = lowest(low,length)
clow = lowest(close,length)

mhl = (hhigh+llow)/2
mc = (chigh+clow)/2


phh = plot(hhigh, 'hHigh',color=blue)
pch = plot(chigh, 'cHigh',color=blue)
fill(phh,pch,blue)

pmhl = plot(mhl, 'mHL',color=black)
pmc = plot(mc, 'mMC',color=black)
fill(pmhl,pmc,black)

pll = plot(llow, 'lLow',color=purple)
pcl = plot(clow, 'cLow',color=purple)
fill(pll,pcl,purple)

Kommentarer

Not bad! I see it's taking the highest/lowest price from the period only. It would be nice to see it incorporate an average price of the period as well and +/- a specified %.
Svara
samuelhei SpyWhat
Thanks! Here we go
+1 Svara
I'll give it a try
Svara
Thanks! Waiting for your feedback.
Svara