BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Litigator

BogdanCiocoiu Premium Uppdaterad   
Description
The Litigator is an indicator that encapsulates the value delivered by the Relative Strength Index , Ultimate Oscillator , Stochastic and Money Flow Index algorithms to produce signals enabling users to enter positions in ideal market conditions. The Litigator integrates the value delivered by the above four algorithms into one script.

This indicator is handy when trading continuation/reversal divergence strategies in conjunction with price action.

Uniqueness
The Litigator's uniqueness stands from integrating the above algorithms into the same visual area and leveraging preconfigured parameters suitable for short term scalping (1-5 minutes).

In addition, the Litigator allows configuring the above four algorithms in such a way to coordinate signals by colour-coding or shape thickness to aid the user with identifying any emerging patterns quicker.

Furthermore, Moonshot's uniqueness is also reflected in the way it has standardised the outputs of each algorithm to look and feel the same, and in doing so, enabling users to plug them in/out as needed. This also includes ensuring the ratios of the shapes are similar (applicable to the same scale).

Open-source
The indicator uses the following open-source scripts/algorithms:
https://www.tradingview.com/scripts/rela...
https://www.tradingview.com/ideas/ultima...
https://www.tradingview.com/scripts/stoc...
https://www.tradingview.com/scripts/mone...
Release Notes: Updated indicator title (short vs long form to be consistent with the other indicators).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?