capam

Nadaraya-Watson Combine

This is a combination of the Lux Algo Nadaraya-Watson Estimator and Envelope. Please note the repainting issue.

In addition, I've added a plot of the actual values of the current barstate of
the Nadaraya-Watson windows as they are computed (lines 92-95). It only plots values for the current data at
each time update. It is interesting to compare the trajectory of the end points of the Estimator and
Envelope to the smoothing function at each time update. Due to the kernel smoothing at each update the
history is lost at each update (repaint).

I've added a feature to allow adjustment to the kernel smoothing algorithm as suggested by thomsonraja (line 59).

The settings and usage are repeated from Lux Algo below.

Settings

Window Size: Determines the number of recent price observations to be used to fit the Nadaraya-Watson Estimator.
Bandwidth: Controls the degree of smoothness of the envelopes , with higher values returning smoother results.
Mult: Controls the envelope width.
Src: Input source of the indicator.
Kernel power: See line 59, adjusts the exponential power (powh) as suggested by thomsonraja
Kernel denominator: See line 59, adjusts the denominator (den) as suggested by thomsonraja

Usage

This tool outlines extremes made by the prices within the selected window size.
This is achieved by estimating the underlying trend in the price using kernel smoothing,
calculating the mean absolute deviations from it, and adding/subtracting it
from the estimated underlying trend.

I repeat Lux Algo's caution: 'we do not recommend this tool to be used alone
or solely for real time applications.'
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?