NeoButane

Libor-EFFR

This is the 3-month Libor minus effective federal funds rate. Traders watch certain spreads for a wider spread to indicate a bad economy.

This is a conceptual indicator that tries to make sense of how important a FRA-OIS spread can be, in this case the Libor-EFFR. It may be completely wrong in calculation and understanding :)

en.wikipedia.org/wiki/Libor
www.investopedia.com...read-and-what-it.asp

Libor was derived from the TED Spread less 3-month treasury bills due to Quandl missing updated Libor data.
fred.stlouisfed.org/series/TEDRATE
fred.stlouisfed.org/series/USD3MTD156N

For the OIS, EFFR is used because it has long historical data and is one of (maybe) the rates used for spread. SOFR was not available at the time but it appears that is what is more common nowadays.


A possible derivative of this indicator would be taking Libor and putting it against something else.

My published indicators: www.tradingview.com/u/NeoButane/

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?