tradercgt

Aggregated Volume LTC/Fiat

Aggregates the LTC/Fiat volume from multiple exchanges into a single indicator.

# Exchanges and Pairs

Included are only exchanges supported by TradingView:
* Binance
* Bitstamp
* Bittrex
* Coinbase
* Gemini
* Bitfinex
* Kraken
* Poloniex
* HitBTC

Many other top exchanges are not included, because they are not supported by TradingView.

The pair LTC/ BTC is not included.

# Inputs

By default the spot exchanges are selected. You can select also the other margin trading and derivatives exchanges.

# Contribute

Feel free to share any ideas and issues you have.

# Open Source

The code is open source @ https://github.com/holofinance/aggregated-volume-crypto-tvi and uses the commonpine library https://github.com/holofinance/commonpine
Release Notes: add Boolean input "Show only on LTC/fiat charts". If true (default value), the indicator can be added only on LTC/fiat charts. If false, the indicator can be added to any chart, e.g. LTCBTC, ETHUSD, which might be useful for multi chart volume analysis.
Release Notes: docs(): add TV and source links
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?