HPotter

Combo 2/20 EMA & Bear Power

This is combo strategies for get a cumulative signal.

First strategy
This indicator plots 2/20 exponential moving average . For the Mov
Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.

Second strategy
Bear Power Indicator
To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
by Vadim Gimelfarb.

WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?