Sofien-Kaabar

The Golden Candlestick Pattern

The Golden pattern is a three-candlestick configuration based on a variation of the golden ratio (2.618) from the Fibonacci sequence.

The bullish Golden pattern is composed of a normal bullish candlestick with any type of body, followed by a bigger bullish candlestick with a close price that is at least 2.618 times the size of the first candlestick (high to low). Finally, there must be an important condition that is, a third candlestick that comes back to test the open of the second candlestick from where the entry is given.

The bearish Golden pattern is composed of a normal bearish candlestick with any type of body, followed by a bigger bearish candlestick with a close price that is at least 2.618 times the size of the first candlestick (high to low). Finally, there must be an important condition that is, a third candlestick that comes back to test the open of the second candlestick from where the entry is given.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?