Trade_by_DB

Candle Strength

It is hard to know which party plays a vital role in the candle. Sometimes we see a red candle/ Seller's candle very weak, but still, the market continues. Here, I tried to figure out how much strength buyers/sellers possess in their respective candles.

The idea is simply to measure the area between high and low and then calculate the opposite party's oppression by calculating the wick's area.

This script is more like a tool, and hence I do not suggest using this as an independent strategy. However, combining it with other analyses and strategies will surely bear fruitful results.
I, in the future, will come up with strategies and more tools like this.

So, follow me to keep getting updates.
Thanks.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?