bigbludots

Arul Binary Color A2 Signal

This is a simple indicator with buy and sell arrow indicator.

This is a One Candle Expiry logic.
created with 1 minute candle stick in mind
Use Martingale Strategy to get Good result

Buy => Once you see green arrow you can buy in end of current candle.
Sell => Once you see red arrow you can sell in end of current candle .

After Getting signal very next candle will be result candle where you will see the trade result.

Happy Trading ......
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?