enricoamato997

ICT Killzones

This Script plots the ICT Killzones in the Chart using a new Panel.
It's based on the Major Forex Sessions and this is usually where Key Swing Points occur.
It has a lookback of 20 days for Performance reasons.

CUSTOMISATION
- Time can be modified
- Lines width can be modified
- Lines colours can be modified

DEFAULT
By default the Killzones will be based on NY Time using the following order

- London Open: 02:00 to 05:00
- New York Open: 07:00 to 10:00
- London Close: 10:00 to 12:00


Release Notes: Adjusted Time for DST.
Release Notes: Changed Hours
Release Notes: Adjusted for DST GMT-5.
Notice that anything prior to 08/11/2021 will have incorrect hours.
Release Notes: Fixed Indices not working
Release Notes: Added Asian Session
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?