noonien

DCA RSI Add funds exit simulator

This script helps with planning on how to exit DCA deals that are in the negative.

The following deal information is required
- Current average position price
- Funds invested
- Required take profit

Additional indicator settings are
- The date/time on which to start the simulator
- Minimum deviation % to start adding funds
- Expected bounceback from when funds are added

The RSI trigger
Adding funds is triggered when the selected RSI settings yield a value that is at or beyond the selected threshold.

How it works
The amount of funds needed are calculated based on the supplied settings, such that the new average price matches the expected bounceback.
It will also show if the exit strategy has failed to hit the TP (this happens when the RSI threshold is hit again)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?