NS91

Custom position sizer

NS91 Uppdaterad   
This is a simple script to aid with determining position size.

Inputs are the intended entry price, desired risk (expressed as % of account at risk), account value, and leverage factor.

To use the script;

1. Identify and update the entry price (yellow line on the chart)
2. Update with desired risk
3. Update with account size
4. Adjust the leverage value until the stop loss (red line on chart for long positions, green line for short positions) reaches the desired value/location on the chart

The label will then update to show the required position size for the trade.
Release Notes: Updated to generate label on current bar only
Release Notes: Further update to fix the issue of labels forming at every new bar
Release Notes: Reworked calculation of position size, added individual inputs for stop and target prices, added background colours.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?