capriole_charles

Bitcoin Energy Value Oscillator

capriole_charles Premium Uppdaterad   
Bitcoin Energy Value as an oscillator against price.

Calculated as: ( Bitcoin Price / Bitcoin Energy Value - 1) * 100
Release Notes:
Updated with latest Bitcoin mining hardware energy efficiency data as at 11 May 2020.
Release Notes:
Updated with latest Bitcoin mining hardware energy efficiency data as at 10 August 2020.
Release Notes:
Updated inputs
Release Notes:
Updated input data
Release Notes:
Updated energy efficiency data and sourcing.
Release Notes:
Sourcing update

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?