Sofien-Kaabar

Rainbow Collection - Blue

Slopes are an increasingly key concept in Technical Analysis. The most basic type is to calculate them on the prices, but also on technical indicators such as moving averages and the RSI.

In technical analysis, you generally use the RSI to detect imminent reversal moves within a range. In the case of the Blue indicator, we are calculating the slope of the market price and then calculating the RSI of that slope in order to detect instances of reversal.

The Blue indicator is therefore used as follows:
* A bullish signal is generated whenever the 21-period RSI of the 21-period market slope surpasses 30 after having been below it but remains below 35.
*A bearish signal is generated whenever the 21-period RSI of the 21-period market slope breaks 70 after having been above it but remains above 65.

The aim of the Blue indicator is to capture reversals as early as possible through a combination of slopes and entry techniques.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?