RootDuk

[RD] LCS - line channels (basic) v3 - [republish]

==================================================================
July 18 2019 - LCS - line channels (basic) by RootDuk

Version : v3 - read the notes

==================================================================

Easy script to draw channels based on ie . GANN using the following
input params

- ibback : barsback to search for high and low
- ffactor : factor to up/downscale the lines
- oextend : extend lines, left, right, both, none
- bshowline : show horizontal lines yes/no
- bsshowdown : show diag down lines yes/no
- bsshowup : show diag up lines yes/no
- bshowindm : show index marker, where is you current ibback

===================================================================
Notes
===================================================================
When you use this code, pls let me know where and how you used it
as iam always curious what some can do with it. Thanks!

===================================================================
Updates
===================================================================
v1
v2 - July 17 2019
- Removed support wallets from source code. I think the source
- has been deleted because of this, find no other clue.
v3 - July 18 2019
- Republish
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?