tesla80

Price Offset

Displays the price with predefined offset.
Release Notes: Added another offset to allow usage with spreads. You can add spread of your broker here to follow real prices.

0.0 value on an offset disables the painting.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer