Lij_MC

Levels

Lij_MC Premium Uppdaterad   
Adds Support / Resistance and Daily Weekly and Monthly Levels to your Chart
Release Notes: Added Price Labels - Please note that Labels may overlap in places, this may signify a stronger level ...
Release Notes: Turned Labels OFF by default, can be turned on in the menu
Release Notes: Fixed a fault with 1 of the labels
Release Notes: Fixed a fault with the colors
Release Notes: Updated the Support and Resistance Zones
Now shows S/R for 2 different Timeframes
Release Notes: Removed S/R for second timeframe as it interfered with the labels
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?