LonesomeTheBlue

Price Change Rate by Pivot Points - Dynamic

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hi Everyone

Usually I need Price Change info and I believe most of you need this info too. I want to see how it increased/decreased. I automate this by using Pivot Points .

it works dynamically and it uses Pivot Highs and Pivot Lows accordingly. That means it calculates which one to use.


Please watch following video:


Enjoy!
Release Notes: Added Retracements. so you may not need to use Fibo Retracement tool while using this script
Showing Price levels, Retracements, and Arrows not optional. you can choose which ones to show

a visual explanation about retracement:
Release Notes: Added "Show Price Change" option. with this, you can see the Price Change between Pivot High and Pivot Lows
Release Notes: Added "Show Label on current High/Low" option to show the change on highs/Lows. (by request)
Release Notes: fixed the warnings
transp removed

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?