umur.ozkul

RSI with an Opinion (UO)

umur.ozkul Pro+ Uppdaterad   
This RSI has a very clear idea about when to buy and sell. It plots buy and sell signals. It is an expert system. Yes, of course, it can make some errors. You should have used stop-loss
Release Notes: Added purple arrows. Purple arrows are not a final decision. They are how it is likely to decide in the next step
Release Notes: Refactored the decision into a single pine function so that it can be easily used in other scripts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?