ILuvMarkets

ILM Seasonality Monthly - Day of Month - Tabular Form

ILuvMarkets Uppdaterad   
Use this indicator on Daily Timeframe

This indicator displays the seasonality data for any instrument (index/stock/ futures /currency) in a tabular data by day of the month (Day 1..31).

User can change the start of the year and month for analysis from the inputs.

Year is represented in rows and Day of the month (Day) is represented in cols.
This indicator uses Daily Data feed to calculate the % change
Summary data for Day of month is displayed at the bottom of the table
Versionsinformation:
  • Added Cumulative Option as Input. When enabled, table cells will display the cumulative gains for the month. This will help visually to identify the trend changes during the month
  • Added Cumulative Aggregate as well at the bottom of the table
  • Leaving the value blank when there is no data for a cell if market is closed for that day (Sat/Sun/Holiday)
Versionsinformation:
Fixed an issue with US Futures to adjust of Sunday Open
Versionsinformation:
Incremented version

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?