nilux

Fisher Transform Multi-Timeframe (Backtest)

This is the Backtest Strategy for mortdiggiddy's "Fisher Transform Multi-Timeframe"

For more details check his study:
Release Notes: Added (Trailing) Take Profit and Stop Loss

🟥 🟧 🟨 🟩 Private Indicators, Strategies and Bots (incl. Source-Codes): https://opensea.io/collection/trading-strategies-indicators

High Performance Scalper: https://bit.ly/3bnyyLf

PNL Reports: https://imgur.com/a/itPmA7E

Telegram: @nomad5am
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?