Maddrix_club

Level 1 - Learn to code simply - PineScript

The goal of this script is honestly to help everyone learn about trading with bots and algos.
At least, to get started.

Level 1:
10 lines of code.
learn to plot 2 moving averages on your chart.
learn to create a signal from a crossover.
learn the very basics of Pine Script algo.

Subscribe here at www.maddrix.club
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?