GurselKona

Sto RSI and kijun-sen line to determine and follow the trend

This script uses 25-75 treshold of stochastic RSI with the help of kijun-sen as confirmation, to find entry points to any trend either newly developed or an established one. I just realized it on the 1 hour SPX chart. Sure it can be used on other symbols. Crossing above/below 25/75 line of sto RSI is considered as buy/sell signal. Signals are evaluated whether price be above/below kijun-sen line. If a sell signal below kijun-sen is generated it is a continuation signal for downtrend, otherwise it is a countertrend signal (maybe a signal for a new downtrend). A countertrend signal must be evaluated carefully and only accepted in the right side of kijun-sen. e.g entering a sell signal generated above kijun-sen should be accepted only below the kijun-sen, vice-versa.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?