auroagwei

FRACHTALS

auroagwei Pro Uppdaterad   
"FRACHTALS" - A practical example of taking a joke entirely way, way too far
  • Speaking of which - Moon when?
  • #REKT

Credits/Acknowledgements/References:
  • Fractal detection + other functions (@RicardoSantos)
  • Laguerre RSI w/ self-Adjusting Alpha (@everget)
Release Notes:
  • Added Fractal S/R lines, Fractal Auto Gann, and Fractal points + basic filtering for fractal pivot labels
  • Also included: more fractals
Release Notes:
Update to FRACHTALS that removes the moon/#rekt labels, and adds @RicardoSantos Fractal Regression channels + refines the default parameters for various fractal components for 4H chart analysis.

With a little bit of refinement, what started out as a joke is slowly becoming less of a joke.
  • Designed for use on 4H charts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?