theasgard

ms hypersupertrend

This is a well-known strategy by using 3 different Supertrends and a trend-defining EMA ,
feel free to play around with the settings, a backtest on 8h ETHUSDT pair brought some good results using
the 233EMA and investing 75% of a 10k start capital

the idea is to have at least 2 super trends going green above the trend-EMA to go long and exit by turning
2 super trends red (idea: 1 super trend in red could initialize a take profit)
shorts work vice versa
The EMA shows in green for uptrends and in red for downtrends, if it is blue no Signal will be taken because
the 3 super trends are not all above or below the trendline( EMA )

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1:

- Fixed a minor input error
- Added ATR stoploss, and commented out the percentage stop loss
- Added time window to backtest
- Added exit on risk/reward is met
- This version is only buy...wait for next update adding shorts and more

As always, thanks for your ideas, likes, and support. Feel free to mess around with the settings and give me your feedback.

Don't forget: You are not Mr. Greed
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?