Faust is a composite indicator that combines 3 volume indicators: TSV, OBV, and PVT.
TSV moving average is plotted as an oscillator. OBV and PVT are calculated internally.
Four divergences are calculated for each indicator (regular bearish , regular bullish , hidden bearish , and hidden bullish ) with three look-back periods (high, mid, and small).
For TSV, the fattest plotted line is the divergence with the highest look-back period, and the thinnest line is the divergence with the shortest look-back period.
For PVT, the larger the circle, the higher the divergence look-back period.
For OBV, the larger the triangle, the higher the divergence look-back period.
Release Notes: Add CVD divs, fix colors.
Release Notes: Add TSV Oscillator Mode
Release Notes:
  • Implemented a different method to draw divs for TSV to reduce the number of outputs on the chart and make space for the hidden div alerts.
  • Added alerts for hidden divs
  • Refactored inputs
Release Notes: Fix the source bug
Release Notes: Make hlc3 a default source
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?